#

Ärendetyp

Prioritet

Ämne

Tilldelad till

Versionsmål

Skapad

Verifiering

1369

Bugg

Brådskande

Nyskapade bibliotek varnar felaktigt för 'Inkompatibelt bibliotek' vid öppning

Albin

2.0.2

2016-10-03 19:08

Verifierad

1368

Bugg

Brådskande

'setfile' finns inte installerat som default. Developer tools krävs

Albin

2.0.2

2016-10-03 19:05

Verifierad

1370

Bugg

Hög

Huvudfönstret för stort/ej centrerat för lägre upplösningar

Albin

2.0.2

2016-10-04 06:22

Verifierad

1367

Bugg

Hög

Nya ikonen saknas på nyskapade dokument

Albin

2.0.1

2016-10-03 14:16

Verifierad

1365

Bugg

Hög

Ta bort serienummer från kvitto-filen, den borde inte behöva finnas där då det kan hämtas från systemet

Albin

2.0.0

2016-10-02 20:12

Verifierad

1360

Ny funktion

Hög

Valfritt köp Cove genom PayPal

Albin

2.0.0

2016-09-26 15:36

Verifierad

1354

Bugg

Hög

Vid radering av artikel/mapp genom kontextuell meny saknas bekräftelsedialog

Albin

2.0.0

2016-09-20 14:33

Verifierad

1349

Bugg

Hög

Skapa nya Tillverkare/Inköpsställen fungerar inte i nyskapade bibliotek

Albin

2.0.0

2016-09-08 15:04

Verifierad

1348

Bugg

Hög

Går ej att skapa nya Inköpsställen

Albin

2.0.0

2016-09-08 14:59

Verifierad

1345

Bugg

Hög

NilObjectException om URL Preview inte får läsa in sidan till 100% innan NSPopover stängs.

Albin

2.0.0

2016-09-08 09:16

Verifierad

1341

Bugg

Hög

Inköpsställe/Tillverkare visas Base64-kodat på utskrifter

Albin

2.0.0

2016-09-01 10:21

Verifierad

1339

Bugg

Hög

Teckenkodning felaktig för telefon/e-post under Tillverkare/Inköpsställen

Albin

2.0.0

2016-08-30 14:28

Verifierad

1338

Ny funktion

Hög

Bekräfta uppdatering av databasen för v1.1.0 vid öppnande av bibliotek

Albin

2.0.0

2016-08-29 08:19

Verifierad

1330

Ny funktion

Hög

"Varav moms" ska även läggas till på utskrift

Albin

2.0.0

2016-08-23 12:33

Verifierad

1329

Bugg

Hög

Pris/Totalsumma är inte korrekt vid utskrift

Albin

2.0.0

2016-08-23 12:33

Verifierad

1372

Ändring

Normal

Sätt default mainWnd.width=1280, mainWnd.height=850

Albin

2.0.2

2016-10-05 20:28

Verifierad

1371

Ny funktion

Normal

Statuskolumnen i artikellistan ska ha en mindre bredd om artikelantal inte visas

Albin

2.0.2

2016-10-05 09:14

Verifierad

1366

Ny funktion

Normal

Exportera köp-kvittot

Albin

2.0.0

2016-10-03 10:17

Verifierad

1363

Ny funktion

Normal

Om v1 tidigare använts finns redan 'se.bixue.cove', känn av detta och visa Köp-dialogen

Albin

2.0.0

2016-09-29 09:30

Verifierad

1362

Ny funktion

Normal

Import av Köp-kvitto

Albin

2.0.0

2016-09-28 06:39

Verifierad

1361

Ny funktion

Normal

Separat app för att generera köp-kvitton

Albin

2.0.0

2016-09-28 06:37

Verifierad

1359

Ny funktion

Normal

Visa dialog om ett valfritt köp av Cove

Albin

2.0.0

2016-09-21 12:21

Verifierad

1358

Ändring

Normal

Flytta inläsning av alla HIDPIPictures till modulen HIDPIPictures så de läggs i individuella properties

Albin

2.0.0

2016-09-21 12:20

Verifierad

1357

Bugg

Normal

Begränsa antalet i menyn "Öppna senaste" till ~10

Albin

2.0.0

2016-09-21 06:43

Verifierad

1356

Ny funktion

Normal

Rensa 'Tidigare öppna' i Startdialogen genom en knapp

Albin

2.0.0

2016-09-21 06:42

Verifierad

1355

Ny funktion

Normal

Val i Inställningar att visa Startdialog vid stängning av bibliotek

Albin

2.0.0

2016-09-21 06:33

Verifierad

1353

Ändring

Normal

Uppdatera UI i dialog för skapande av ny mapp.

Albin

2.0.0

2016-09-20 08:21

Verifierad

1352

Ändring

Normal

Uppdatera UI i dialog för skapande av ny artikel

Albin

2.0.0

2016-09-20 08:21

Verifierad

1351

Förslag

Normal

Enkel indikation på om antalet av en artikel är 0 eller under en viss threshold

Albin

2.0.0

2016-09-12 09:07

Verifierad

1346

Bugg

Normal

Vid stängning av dialogen för Tillv./Inköpss. ska container för ev. vald artikel uppdateras

Albin

2.0.0

2016-09-08 09:53

Verifierad

1344

Ny funktion

Normal

Visa en Preview av den URL som anges för artiklar

Albin

2.0.0

2016-09-06 11:12

Verifierad

1342

Ny funktion

Normal

Logga aktivitet vid uppgradering av ej kompatibelt bibliotek

Albin

2.0.0

2016-09-01 12:19

Verifierad

1340

Ändring

Normal

Snygga till UI i Dokument-dialogen

Albin

2.0.0

2016-08-30 15:16

Verifierad

1336

Ändring

Normal

Sammanfoga Tillverkare och Inköpsställen till samma dialog

Albin

2.0.0

2016-08-24 13:43

Verifierad

1335

Ny funktion

Normal

Inköpsställen - Möjlighet att ange mer information

Albin

2.0.0

2016-08-24 13:42

Verifierad

1332

Ändring

Normal

Re-design av "Inköpsställen"-dialogen

Albin

2.0.0

2016-08-23 13:08

Verifierad

1331

Ändring

Normal

Re-design av "Tillverkare"-dialogen

Albin

2.0.0

2016-08-23 13:08

Verifierad

1328

Ändring

Normal

Flytta knapparna för "Tillverkare/Inköpsställen" till menyn "Bibliotek"

Albin

2.0.0

2016-08-23 12:30

Verifierad

1327

Ny funktion

Normal

Visa 'varav moms' för Totalsumman

Albin

2.0.0

2016-08-22 14:47

Verifierad

1326

Bugg

Normal

Ta bort HelpTag för artikelbilden, den är felaktig

Albin

2.0.0

2016-08-22 14:19

Verifierad

1325

Bugg

Normal

Efter att appen aktiveras efter att ha döljts av Finder ska ej artikelns namn markeras

Albin

2.0.0

2016-08-22 14:18

Verifierad

1321

Bugg

Normal

Sidnummer saknas på utskrift om artikelbild ej används

Albin

2.0.0

2016-08-16 09:34

Verifierad

1350

Ändring

Låg

Switcha snabbkommando för Expandera/Kollapsa artikellistan

Albin

2.0.0

2016-09-12 08:46

Verifierad

1347

Bugg

Låg

Rensa sökfältet ska bara köra sin action om sökfältets antal tecken = 0

Albin

2.0.0

2016-09-08 11:53

Verifierad

1343

Ändring

Låg

Information om moms bör visas i en NSPopover istället för en MsgBox

Albin

2.0.0

2016-09-01 12:26

Verifierad

1337

Bugg

Låg

Vid användning av annan screen än 0 återställs mainWindow på fel skärm vid omstart

Albin

2.0.0

2016-08-27 21:20

Verifierad

1333

Bugg

Låg

Skuggan bakom Artikellistan sticker ut längst upp om mainWindow är sitt Minimum

Albin

2.0.0

2016-08-23 13:46

Verifierad